Om RJ Maskiner

RJ Maskiner AB är grönsaksodlarens maskinleverantör med det kompletta programmet från jordbearbetning till paketerad vara. Vi förser dig med kundanpassade maskiner och kompletta linjer. Vi tar det fulla ansvaret vilket innefattar projektering, anpassning i fält, igångkörning, montage, installation och uppstart. Större installationer av till exempel tvätt- och sorteringslinjer samt igångkörningen av special-maskiner sker oftast i samarbete med personal från tillverkaren och RJ Maskiner så att kunden får den bästa upplevelsen redan från starten. RJ Maskiner tar det fulla ansvaret för den efterföljande "after sales" biten innefattande service, reparation och reservdelsförsörjning.

RJ Maskiner AB har lång erfarenhet av maskiner till grönsaks- respektive potatisodlingen, sedan 1986 har vi helt varit inriktade på denna sektor av lantbruket. Verksamheten startade redan 1970 och skördemaskiner till grönsaker från den danska tillverkaren ASA-LIFT fanns med i programmet från begynnelsen. Under årens lopp har programmet utökats med flera leverantörer, så att RJ idag är er kompletta maskinleverantör. Företaget etablerade sig i Bjuv 1975 där utställning, kontor, verkstad och lager är inrymt i två fastigheter med en total yta av 1600 m².

RJ Maskiner AB är sedan 2015 ett helägt dotterbolag till den norska koncernen Grönt Maskin AS (grontmaskin.no) som ägs av norska lantmännen Felleskjöpet (felleskjopet.no). I koncernen ingår det totalt åtta företag i Norge och Sverige alla med anknytning till den gröna sektorn, Grönt AS ambition är att vara den ledande aktören inom den gröna näringen i Skandinavien.

RJ Maskiner AB kommer att drivas vidare i samma anda – samma personal, med ett utökat samarbete med det norska maskinföretaget Grönt Maskin AS som ingår i koncernen. Vi representerar i de båda länderna samma tillverkare såsom Asa Lift, Ekko, Monosem, Checchi, Steketee etc.

Spännande nyheter

Avveckling av RJ Maskiner AB

Berätta mer

Vi svarar aldrig: "Nej, det går inte!"

RJ Maskiner är bland skandinaviens största på lantbruksmaskiner och utrustning för allt som har med radkultur att göra. Med dem får du utrustning för allt från jordbearbetning, precisionssådd och plantering – till skörd, sortering, packning och annan efterbehandling. 

Berätta mer

Från tallskog till potatisfält

Even har stora ambitioner för växtproduktion på Silkebækken. 2021 ökade han produktionen genom att använda ett nytt odlingsfält. Åkern har zonindelning som de flesta andra potatisbönder bara kan drömma om.

Berätta mer

– Jag har inte ångrat detta en sekund!

I dag har Stig Gammelsrød två Bauer T61 bevattningsvagnar på sin gård i Rygge i Østfold, Norge. Han är mycket nöjd med både dem och den service han får av återförsäljaren Grönt Maskin.

Berätta mer

Allt vi gör handlar om mat

Det är kanske inte självklart i vårt namn, men allt vi på RJ Maskiner och Grønt Maskin gör har med livsmedelsproduktion att göra, säger försäljningschef Per Brun, och berättar ivrigt om hur företaget nu satsar ytterligare genom att erbjuda allt du behöver av maskiner och utrustning för potatisproduktion.

Berätta mer

DOWNS CropVision®

Is a new generation optical sorter for unwashed potatoes. Fitted with the latest technological innovations, it allows a qualitative sorting of the potatoes at high speed before sorting them (to 100t/h).

Berätta mer

Våra leverantörer