loading...

CM

Komplett maskinprogram till hantering av plast på bädd- och tunnelodling:

- utplacering av bågar

- plastutläggare
- perforering
- besprutning
- plast uppsamlare
- båguppsamlare
 

Plastutläggaren kan även användas till plan mark, samt skräddarsys till flerbäddsodling.