loading...

CHECCHI & MAGLI AL PS14

Komplett maskinprogram omfattande:
 

- bäddformare
- plastutläggare

- kombinerad bädd – plastläggare


Maskinerna kan förses med extra utrustning till droppslang, håltagning i plast etc.