loading...

SORMA

I det kompletta programmet ingår totalt cirka 150 stycken olika maskiner omfattande computervågar, optiska sorterare, förpackningsmaskiner, övrig hanteringsutrustning och palleterare. En komplett leverantör av linjer till frukt och rotfrukter.

Palleterare levereras i separata enheter alternativt i kompletta linjer, anpassas till antalet förpackningslinjer – kapacitet – pallstorlek – lokaliteter.

Hanterar upp till femton returbackar i höjd, klarar alla typer av returback 300 x 400 alternativt 400 x 600 mm samt papplåda. Olika staplingsprogram till storlek av låda.

Helautomatiska linjer till returback är uppbyggd av:

- förpackningsenheten förses med resare, automatisk fyllningsenhet av påsar i returbacken samt invikning av armarna på backen

- etikett applicering på sida av returbacken

- inmatningsenhet

- positioneringsbord

- staplare, ett lav staplas åt gången (fyra alternativt åtta returbackar)

- bandningsmaskin

- drivna transportörer

- pallmagasin