MB Grönsaker utökar odlingen med broccoli

När odlingen skulle växlas upp ytterligare ett snäpp föll valet på broccoli. Befintliga maskiner till sådd - plantering - radrensning kunde med lite anspassning användas, men paketeringen fick lösas med en ny anläggning.

Valet föll på en komplett linje omfattande flow-pack Sienna och värmetunnel TR200 från ULMA samt vägning -  etikettapplikator från BIZERBA. Etikettapplikatorn är försedd med två separata enheter vilket innebär att man har möjlighet att arbeta med två olika etiketter samtidigt, t.ex. olika etiketter till resp. viktområde.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter