2013 > 07

När odlingen skulle växlas upp ytterligare ett snäpp föll valet på broccoli. Befintliga maskiner till sådd - plantering - radrensning kunde med lite anspassning användas, men paketeringen fick lösas med en ny anläggning.

Valet föll på en komplett linje omfattande flow-pack Sienna och värmetunnel TR200 från ULMA samt vägning -  etikettapplikator från BIZERBA. Etikettapplikatorn är försedd med två separata enheter vilket innebär att man har möjlighet att arbeta med två olika etiketter samtidigt, t.ex. olika etiketter till resp. viktområde.

Nyhetsarkiv »