Grönsaksodlarens maskinleverantör  

  Från jordbearbetning till färdigpaketerad vara  

RJ Maskiner AB är grönsaksodlarens maskinleverantör sedan 1970 med 
ett komplett maskinprogram från jordbearbetning till paketerad vara.

RJ Maskiner AB är sedan 2015 ett helägt dotterbolag till den norska koncernen Grönt AS som ägs av norska lantmännen Felleskjöpet. Ambitionen för Grönt AS är att vara den ledande aktören inom den gröna näringen i Skandinavien. Köpet av RJ Maskiner AB innebär en utökad aktivitet på den svenska marknaden där man sedan tidigare är ägare av SW Horto AB, totalt ingår det åtta företag i Grönt AS koncernen.

2013 > 06

Den utökade odlingen och arbetsbelastningen krävde ökad kapacitet hos Erik Christensson i Löddeköpinge. Den gamla enbäddars-fräsen ersattes med en ny Simon trippelbäddfräs med arbetsbredd 3 x 165 cm, nu sker det verkligen något när man "drar i fält".

Läs hela inlägget »

  Framtidens förpackningsmaskiner